Avisa Nordland

Bedrift

name
Avisa Nordland
Hanteras av Amedia Salg og Marked
Lokalnyheter Norge
Fullskärm

Om produkten

Lesere med et lederverv i en bedrift.  


Størrelse

 127 000 lesere.


Metodikk

Denne målgruppen er basert på Brønnøysund-registeret. Her når man de som sitter med verv i norske bedrifter.


Man inkluderes i målgruppen dersom man er daglig leder, styreleder eller styremedlem i en bedrift. Den egner seg dermed godt for 
å nå beslutningstakere.


Dette er en spesielt eksklusiv målgruppe med et begrenset volum, og er derfor priset noe høyere enn resten av målgruppene.